Zvolte si typ nemovitosti

O naší firmě

Na realitním trhu působíme od roku 1993. Mottem naší každodenní činnosti je „komplexnost a serióznost služeb klientům“. I díky tomu jsme obstáli v poměrně velké konkurenci a udrželi si své místo na trhu nemovitostí, kde se řadíme k předním společnostem s odborným zaměřením nejen v Praze a Středočeském kraji, ale i v celé ČR.
Od roku 1999 spolupracujeme s s advokátními, genealogickými a realitními kancelářemi v evropských zemích, USA, Kanadě a dalších zemích.

Nabízíme tyto služby:

Nabízíme tyto služby:

Prodej, koupě a pronájem nemovitostí

vyhledání vhodné nemovitosti pro zájemce o koupi nemovitost
zajištění potřebných dokumentů a vypracování smluv
zajištění znaleckých posudků
veškeré služby spojené s předáním a převzetím nemovitosti

Kompletní správa nemovitostí

technická správa
vedení účetnictví
další služby spojené se správou majetku
pronájem bytových a nebytových prostor

Ostatní služby

posuzování investičních záměrů
finanční a daňové poradenství
zajištění architektonických a stavebních prací
zajištění geodetické služby
zajištění veškerých prací týkajících se rekonstrukce objektů
Právní analýzy majetkových vztahů
zajištění genealogických služeb (rodokmen)
historická analýza zkonfiskovaného majetku
vyhledávání neznámých vlastníků nemovitostí a jejich právních nástupců.
Posuzování investičních záměrů
Finanční a daňové poradenství
Architektonické a stavební práce
Geodetické služby
Znalecké posudky
Veškeré práce týkající se rekonstrukce objektů